Danh mục tin tức

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH NUNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA GỖ

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH NUNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA GỖ

Wingfor Wood 12/06/2020

Tóm tắt ảnh hưởng của quy trình gia nhiệt gỗ biến tính đến đặc tính gỗ theo nhiệt độ: Gỗ mềm (pine và spruce)   Thermo-S Thermo-D Nhiệt độ gia nhiệt 190°C 212°C Chống chịu thời tiết + ++ Sự ổn định + ++ Độ uốn cong Không thay đổi - Màu sắc + ++ Gỗ cứng (birch và aspen)   Thermo-S Thermo-D Nhiệt độ gia nhiệt 185°C 200°C Chống chịu thời tiết Không thay đổi + Sự ổn định + + Độ uốn cong Không thay đổi - Màu sắc + ++      

Hotline: 0986044883 Hotline: 0968605189 Hotline: 0989170376
zalo
zalo
icon