Danh mục tin tức

PHÂN BIỆT THERMO - S VÀ THERMO - D

PHÂN BIỆT THERMO - S VÀ THERMO - D

Wingfor Wood 12/06/2020

Wingfor sản xuất 2 loại gỗ nung tiêu chuẩn là WingforThermo-S và WingforThermo-D. Sự khác nhau cơ bản giữa 2 loại gỗ nung tập trung vào sự khác biệt về nhiệt độ trong quá trình gia nhiệt gỗ. Thermo-S Chữ 'S' trong 'Thermo-S' là viết tắt của "Stability" tức là sự ổn định. Cùng với vẻ bề...

Hotline: 0986044883 Hotline: 0968605189 Hotline: 0989170376
zalo
zalo
icon