Danh mục tin tức

Ảnh hưởng của quá trình gia nhiệt gỗ tới đặc tính của gỗ

Tóm tắt ảnh hưởng của quy trình gia nhiệt gỗ biến tính đến đặc tính gỗ theo nhiệt độ:

Gỗ mềm (pine và spruce)

  Thermo-S Thermo-D
Nhiệt độ gia nhiệt 190°C 212°C
Chống chịu thời tiết + ++
Sự ổn định + ++
Độ uốn cong Không thay đổi -
Màu sắc + ++

Gỗ cứng (birch và aspen)

  Thermo-S Thermo-D
Nhiệt độ gia nhiệt 185°C 200°C
Chống chịu thời tiết Không thay đổi +
Sự ổn định + +
Độ uốn cong Không thay đổi -
Màu sắc + ++

 

 

 

TAGS :

gỗ biến tính, gỗ thông biến nhiệt, gỗ thông biến tính, pine thermo, thermowood, thermowood pine

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0968605189
icon icon