Ảnh hưởng của quá trình nung đến đặc tính của gỗ

17/05/2024

26 lượt xem

Tóm tắt ảnh hưởng của quy trình gia nhiệt gỗ biến tính đến đặc tính gỗ theo nhiệt độ:

Gỗ mềm (pine và spruce)

Thermo-S Thermo-D
Nhiệt độ gia nhiệt 190°C 212°C
Chống chịu thời tiết + ++
Sự ổn định + ++
Độ uốn cong Không thay đổi
Màu sắc + ++

Gỗ cứng (birch và aspen)

Thermo-S Thermo-D
Nhiệt độ gia nhiệt 185°C 200°C
Chống chịu thời tiết Không thay đổi +
Sự ổn định + +
Độ uốn cong Không thay đổi
Màu sắc + ++
0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trốngTrở lại cửa hàng